Общи условия и поверителност

 

Този сайт е достъпен на уеб адрес (URL) shipkaithotel.com и е собственост на:

"Шипка Ай Ти" ООД

ул. Кольо Аджара 12

6150 Шипка

имейл: shipkait@abv.bg

тел. +359 4324 2112

Услугите, описани в него, се предлагат от собственика.

Услугите за резервация, плащане и други, намиращи се на различен уеб адрес, напр. "booking.com", се предлагат и обслужват от собствениците на съответните сайтове, както са описани в тях.

 

Политика за поверителност

Ние събираме лични данни като имена и контактна информация (телефонен номер, имейл адрес и др.), предоставени доброволно от клиента. Тази информация се събира, когато клиентът направи или промени своя онлайн резервация през shipkaithotel.com. Събраните данни се използват за обработка на резервацията, за счетоводни операции (напр. изготвяне на фактура) и за обратна връзка с клиента.

Ние се ангажираме да защитаваме информацията, която събираме, и да не разкриваме получените данни на трети страни, освен за целите на конкретната резервация, банковите трансакции, свързани с нея, както и за предотвратяване на злоупотреби.

 

Политика за плащане

Ние не събираме и не съхраняваме данни за банкови карти. Информацията за банковата карта на клиента не е достъпна за нас и не се обработва от shipkaithotel.com.

 

Политика за анулиране

Клиентът може да анулира безплатно резервацията си до 3 дни преди пристигането. Ако я анулира в рамките на 3 дни преди пристигането, таксата за анулиране ще бъде общата цена на резервацията.

Резервацията не може да бъде анулирана след началната ѝ дата.

 

Възстановяване на суми

В случай, че клиентът анулира резервацията си при посочените по-горе условия, ние ще възстановим сумата чрез същия метод на плащане, който е използван при резервацията.
Възстановяването на сума, платена чрез банкова карта или банков превод, може да се извърши само към банковата карта или банковата сметка, използвани за плащането. Всички банкови такси за тази трансакция са за сметка на клиента.